HORGÁSZVERSENY
- Halászati törvény módosítása

amire a horgászoknak nagyon oda kell figyelni azok a részek kiemelve

 

Az Országgyűlés a 2009. április 20-i ülésnapján elfogadta a 2009. évi XXVIII. törvényt Egyes agrártárgyú törvények módosításáról, amely Magyar Közlöny 63. számában, 2009. május 8-án került kihirdetésre. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő ez évi 5. száma is tartalmazza a teljes szöveget. A törvény módosította A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényt is, a vonatkozó szakaszokat az alábbiakban ismertetjük.

 
 


6. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban Hhtv.) 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)
Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő személynek nyilatkoznia kell arról, hogy halászattal, horgászattal, illetőleg hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki. Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő nyilatkozatának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.”
(2) A Hhtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Állami halászjegy vagy horgászjegy nem adható ki annak a személynek
a) a jogerős elmarasztalástól számított egy évtől három évig terjedő időtartamra, akit a hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen elmarasztaltak,
b) a bírság jogerős kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő időtartamra, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.
(2) Az állami halászjegyet vagy horgászjegyet a halászati hatóság visszavonja attól a személytől
a) aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni,
b) akinek a halászattal, horgászattal, illetőleg a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították,
c) aki állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal teszi meg,
d) aki a 23–24. §-ban foglaltak szerint tiltott eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik,
e) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.
(3) Az állami halászjegy vagy horgászjegy kiadása megtagadásának (1) bekezdés szerinti időtartamát a halászati hatóság az eset összes körülményére – így különösem az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel határozza meg.”
(3) a Hhtv. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)–(9) bekezdés megjelölése (3)–(10) bekezdésre változik.
(2) A halászati hatóság az állami tulajdonú halászati vízterületekre országos érvényességű,
kutatási célú halászati területi engedélyt adhat ki. Az engedélyben meg kell határozni a kutatás célját, módját, valamint időtartamát. Az engedély a hal megtartására nem jogosít, a halat lemérése után azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Az engedély jogosultja a kutatás eredményeiről évente január 10-ig írásos összefoglaló jelentést köteles küldeni a halászati hatóságnak. Ennek elmulasztása esetén az aktuális évi területi engedély nem adható ki.”
(4) A Hhtv. 24. §-a (2) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a halászati hatóság indokolt esetben – az a) és c) pont esetében a jogosult kérelmére, illetve hozzájárulásával –”
(5) A Hhtv. A halgazdálkodás tervszerűsége alcím alatt a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A jogosult az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott idegen és nem honos halfajok telepítését a halászati hatóság engedélye alapján végezheti.”
(6) A Hhtv. 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) a jogosult kérésére a halászati hatóság – a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – engedélyezheti halászati vízterületen a (2) bekezdés a/-b/ pontjában meghatározott tilalmak és korlátozások alól történő felmentést.”
(7) a Hhtv. 39. §-a (1) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint”
(8) A Hhtv. 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A halászati hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(9) A Hhtv. 50. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő d/ ponttal egészül ki:
(A halászati hatóság halvédelmi bírságot
szab ki)
„c) a 22. § (10) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést meg­sértő,
d)
állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő”
(személlyel szemben.)
(10) A Hhtv. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A halvédelmi bírság mértéke
a) jogosulatlan horgászat, valamint a fogási napló vezetésének elmulasztása esetén 10 000– 200 000 forint,
b) jogosulatlan halászat esetén 50 000–500 000 forint,
c) az e törvény által meg nem engedett módon vagy tilalmi időben való halászat vagy horgászat esetén, valamint a (2) bekezdésében szereplő esetben 10 000–500 000 forint,
d) a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott tilalom megszegése esetén 10 000–500 000 forint,
e)
állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése során a 20 § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat valótlan tartalommal történő megtétele esetén 50 000 forint.”
(11) A Hhtv. 51. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § meglévő szövegének megjelölése (2) bekezdésre változik:
„(1) A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel kell meghatározni.”
(12) A Hhtv. 56. §-ának (1) bekezdése a következő f/ ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:)
„f) az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő nyilatkozatának részletes szabályait,”
(rendeletben határozza meg.)
(13) A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének g(-h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:)
„g) a halászati tilalmak és korlátozások (2) bekezdés szerinti szabályozással nem érintett körét, valamint a tilalmak alóli felmentés szabályait,
h) a halászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,”
(határozza meg.)
(14) A Hhtv. 56. §-ának (1) bekezdése a következő k/ és l/ ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:)
„k) a tudományos kutatási célú halászati engedély kiadásának részletes szabályait,
l) az idegen és nem honos halfajok telepítésének szabályait”
(rendeletben határozza meg.)
(15) A Hhtv. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a természetvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben határozza meg a nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok körét, a halászati tilalmi időket valamint a tilalmak alóli felmentés szabályait.”
(16) a Hhtv. A következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § E törvény az 56. § (1) bekezdésének l) pontjában adott felhatalmazás alapján a kiadott rendelttel együtt az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet végre­hajtsához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

17. § (1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. május 15-én lép hatályba. Az e törvénnyel kapcsolatos rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2)… a 6. § (9)-(10) bekezdése…e törvény kihirdetését követő második hónap tizenötödik napján lép hatályba…
(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti…
j) a Hhtv. 24. §-ának (6) bekezdése;
k) a Hhtv 41. §-a;
l) a Hhtv. 56. §-a (1) bekezdése bevezető rendelkezésének „a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat” szövegrésze.

 

 
HORGÁSZVIZEK
 
VIDEÓK VIZEKRŐL
 
TERMÉSZET VIDEÓK
 
HALAK
 
ÚJ HORGÁSZ TÖRVÉNYEK
 
FÓRUM
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??