HORGÁSZVERSENY
- Új tilalom alá eső állatok

Új fajlagos fogási tilalmak

 

2010. január elsejétől három olyan halfaj is fogási tilalmi idővel lesz védve, mely eddig nem volt, az "egyéb halak" közé sorolt jászkeszeg, paduc és szilvaorrú keszeg! Fogásuk május 2. és június 15. között tilos lesz! A rendelet oka: a felsorolt halfajok állománya erőteljesen csökkenő tendenciát mutat.
Jászkeszeg (Leuciscus idus)


Jászkeszeg leírása: Teste oldalról lapított, mérsékelten magas, a hát- és hasvonala íveltebb, mint a nem többi tagjáé. A hátvonal íve a kifejlett példányokon, a nyakszirt tájékán megtörik. Feje közepes nagyságú, szája kicsi, csúcsba nyíló, de a szájhasíték kissé felfelé irányul. A szájzug nem éri el a szem elülső szegélyéhez húzott merőleges vonalat. Pikkelyei apróbbak, mint a két domolykóé. Faroknyele rövid és magas. A farokalatti úszó szegélye homorú, a farokúszó elég nagy és mélyen kivágott, alsó lebenye valamivel hosszabb a felsőnél. A háta kékeszöld, esetleg szürkészöld, aranyos tündökléssel, oldala kékesen ezüstös vagy sárgás rózsaszínű. Hasa sárgásfehér. Páros úszói, valamint a farokalatti úszó vöröses árnyalatú, a többi kékes, ónos szürke, enyhe vöröses árnyalattal. Az aranyos-pirosas xantorisztikus változata hosszas mesterséges szelekció eredménye. Az arany-orfának nevezett változat testének alapszíne narancssárga vagy vörös, amelyet szabálytalanul elszórt fekete foltok díszítenek. A jász előnyben részesíti a tiszta vizű lassú áramlású síkvidéki folyókat, patakokban és tavakban ritkán alakul ki nagyobb állománya. Előfordul a Balti-tenger brackvizében is. Kedvező életkörülményeket biztosítanak számára az olyan tározók is, amelyeknek bőséges a vízutánpótlása, mint pl. a Kiskörei-tározó (Harka, 1985; Györe, 1995). Ivarérettségét a tejes 3-4, az ikrás 4-5 éves korban éri el. Nagyobb csapatokba verődve áprilisban-májusban keresik fel a folyók lassú áramlású, homokos aljzatú szakaszait, ahol 14-16 oC vízhőmérséklet mellett rakják le az 1,6-2,3 mm átmérőjű ikrákat. A 60-150 ezer darab ikrát egy adagban bocsájtják ki. Az embrionális fejlődés 8-10 napja után kikelő lárvák 3-6 mm (Popescu, 1950), más adatok szerint 8-10 mm hosszúak (Maitland és Campbell, 1992). A pigmentálódás a kelést követő 3-4. napon kezdődik meg. A fiatal egyedek növényi planktonnal, majd zooplanktonnal táplálkoznak, növekedésük során fokozatosan alakul ki a fajra jellemző mindenevés. A kifejlett egyedek táplálékában megtalálhatók a makrofiták, puhatestűek, férgek, rákok, rovarlárvák, halivadékok, sőt még a detritusz is. Néhány európai országban, pl. Lengyelországban és Oroszországban mesterségesen is tenyésztik pontyos tógazdaságok járulékos halaként, mivel a pontynak nem táplálékkonkurense.

 

 

Paducok (Chondrostoma)

A paducok nemzetségéhez mindössze csak néhány faj tartozik. Főbb ismertető bélyegeik a következők; az alsó állkapocs porcos bevonata, amelynek felül éle van, a többé-kevésbé megnyúlt felső arcorr, a harántvágású és szaruszerű éles állkapocsszegéllyel körített, alsóállású száj, továbbá az egyszerű sorban elhelyezett 5, 6, vagy 7 garatfog. Az utóbbiak koronája oldalról erősen lapos és hosszú.

 

A vésettajkú paduc
Chondrostoma nasus

Történelem, a régi magyar és latin elnevezésekkel
Dr. Hankó Béla és Dr. Leidenfrost Gyula után ©

A vésetajkú paduc magyar nevei; őnhal, paduc, paduszka, paluc, patic, patus, petenye, podvizhal, potoz, potoznak, sodronypaduc, stenger, szentgyörgypaduc, tintahal, tintáshal, végsőhal, jászpaduc, szentgyörgykeszeg, szilvaorrú paduc, tintafosó, végsőhal, patin.
Teste hosszú és hengeres, oldalról kissé lapos és meglehetősen nagy pikkelyekkel borított. Hátúszójában 3 és 9, mellúszójában 1 és 16-17, has úszójában pedig 19 sugár van. Hossza 50 cm-t, súlya pedig 1.5 kg-ot érhet el. Ekkora paducok azonban ritkaságszámba mennek. A vésettajkú paduc Észak-Németországban ritkább, délen, továbbá Svájcban gyakoribb.
Az Oderában és a Visztulában is meglehetős mennyiségben fordul elő.
A Duna és a Rajna vízrendszerének csaknem minden folyójában és tavában megtalálható. Hazánkban Petényi a Poprádból, a Dunából, a Drávából, a Murából, a Szamosból, a Marosból, az Oltból, a Garamból, a Szebenből és a Csernából. Reisinger a Balatonból, Herman Ottó a Berettyóból, a Bódvából, az Ipolyból, a Körösből, a Küköllőből, a Rábából, a Sajóból, a Szernyéből, a Zagyvából, Zsarnovitzky a Vágból, Bodrossi pedig a Temesből említi.

A vésettajkú paduc testalakja és színe igen változékony, úgyhogy változatait időnként önálló fajoknak is tekintik. A vésetajkú paduc a vaskos csabakkal kereszteződik.

Európa nagyobb részén megtalálható, elterjedési területe Kis-Ázsiába is átnyúlik. E terület déli és keleti részén a paduc 4 önálló alfaja ismert: C. n. borysthenicum, C. n. ochridanum, C. n. vardarense,
C. n. variable.

 

 

Szilvaorrú keszeg
Szilvaorrú keszeg Szilvaorrú keszeg
( Vimba vimba )

25-30 cm, 0,2-0,4 kg. Azért hívják "szilvaorrú keszegnek",
mivel orra kissé kékes és gömbölyded (akárcsak a szilvaé),
piszén áll, túlnyúlik a szájon. Szája alsó állású, mintegy je-
lezve ezzel, hogy táplálékát (rovarlárvák, férgek stb.) főleg
a vízfenékről gyűjti. Nagyobb folyóvízeinkben - a Duná-
ban, a Tiszában - él, és többnyire a talaj közelében tartóz-
kodik. Májusban-júniusban ívik. Ikráját - egy nősténytől
akár 50-100000 is származhat - a vízinövényekre bocsátja.
Abszolút rekord: 1,6 kg (Rába, 2003)

 

 

Kép Az FVM 142/2009. (XI.3.) rendelete az 1997. évi XLI. törvény végrehajtási rendeletét (78/1997. /XI.4./ FM rendeletet) módosította.

A módosítás horgászatilag három kiemelésre érdemes rendeleti szabályt hozott:

- 2009. november 18-tól (hatályba lépés napjától) tilos kifogni és megtartani a 20 cm alatti menyhalat (Lota Lota).

Annak ellenére, hogy a menyhal méretkorlátozásra került, a naponta kifogható mennyiségét továbbra is a mérettel nem védett halakon belüli szabályozás határozza meg. A méretkorlátozás alá nem tartozó halfajokból és menyhalból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki.

 

MOHOSZ a még készülő rendelet tervezetre adott korábbi véleménye

- A legkisebb kifogható méretű halak testhosszát a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó tövéig kell mérni.
- 2010. január 1-től az állami horgászjegy és azt érvényesítő bélyeg igénylőjének írásban nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősséget nem állapították meg, vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki és ezenkívül a fogási naplót az előírt határidőre leadta. A halászatról, horgászatról szóló hatályos törvény szerint, aki az állami horgászjegy igénylése során valótlan tartalommal nyilatkozik annak ötvenezer forint halvédelmi bírságot, szabhatnak ki, míg a fogási napló vezetésének elmulasztása esetén a bírság tízezer forinttól kettőszázezer forint közötti lehet.

MOHOSZ a még készülő rendelet tervezetre adott korábbi véleménye 8 § R. 25 §-ának (1) bekezdésének 9. sz. mellékletével a MOHOSZ részéről nem értünk egyet. Ebből menyhal esetében bevezetendő 20 cm-s méretkorlátozással nem értünk egyet.

Indokaink: Minden méret megállapítása védi az adott halfajt. A természetes vizekben élő menyhal állományról eddig csak egyetlen kutatási eredményt publikáltak hazánkban. Ha a szakirodalmat tekintjük a menyhal hímek 3 éves míg a nőstény egyedei 4 éves korra érik el az ivarérettséget. Az egyetlen hazai felmérés a 2 éves menyhalat 25,4 cm-es, a 3 éveset 30,8 cm-es, míg a 4 éveset 35,5 cm-esnek találta. A méretkorlátozások meghatározóan az ivarérettség elérését, a szaporulati lehetőség védelmét szolgálja. A tervezett 20 cm-es méret az ivarérettség előtt lévő korosztályt védené, aminek nincs értelme. A menyhal igen termékeny, más halfajokkal szemben minimum egymillió, de hidegebb vizekben ötmillió ikrát is képes lerakni egy ikrás. Az utóbbi évtizedben a horgászok fedezték fel, hogy tömegesen élnek folyóvizeinkben, és a téli december-januári horgászatok kedvenc horgász halfajává vált. A horgászata mértéktartó, és nem ad jelentős zsákmánymennyiséget, mégis üdítő színfolt a téli horgászatban.

Jelenleg semmi sem indokolja, hogy tömeges szaporodási lehetősége, nagy állománya és viszonylag szűk fogási intervalluma, valamint indokolatlan korosztályvédelme mellett erre a halfajra méretkorlátozást állapítsanak meg.

Forrás: http://www.mohosz.hu/menyhal.html

 

Jogszabály változások Nyomtatás E-mail
2009. 11. 12.
A közelmúltban több olyan jogszabályi módosítás is született, amely  érinti a horgász-társadalmat.

Szíves tájékoztatás céljából közöljük a halászati törvény végrehajtási rendeleteinek módosításait, melyek számos, a horgászatot és az egyesületi munkát közvetlenül érintő változást tartalmaznak.

88/2009. (VII.17.) FVM-KvVM együttes rendelet: A nem halászható (horgászható) halfajokról és vízi állatokról, valamint eges halfajok halászati tilalmi idejéről.
 

  Kiemelendő:     - orvosi pióca, magyar nadály, folyami rák védetté nyílvánítása, tilalma
        
                      

 

Tilalmi idő:
                         -  jászkeszeg (május 02-június 15.)
                         -  paduc (május 02-június 15.)
                         - szilvaorrú keszeg tilalma (május 02-június 15.)

 

 

 
HORGÁSZVIZEK
 
VIDEÓK VIZEKRŐL
 
TERMÉSZET VIDEÓK
 
HALAK
 
ÚJ HORGÁSZ TÖRVÉNYEK
 
FÓRUM
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték – Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    Nincs Új Poszt Cousin & Best Friend & A Lot More    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér    *****    csillagütközés marcangolta nász    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaros Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Vörös sziluett az emlékvárban    *****    'cause I am only human